Članci

Print
Category: Sample Data-Articles
Published Date Written by Super User

 

Ovdje donosimo pregled bibliografije (članci i knjige) o nadbiskupu Stadleru. To su prilozi o političkim strujanjima u Bosni i Hercegovini, koji su vezani i uz crkveno i uz društveno djelovanje nadbiskupa Stadlera.

 

Babić, P., Nadbiskup Stadler u svjetlu rimskih arhiva od 1881. do 1903., Zovkić, M./Babić, P. (prir.), Katolička Crkva u Bosni i Hercegovini u XIX i XX stoljeću. Povijesno-teološki simpozij prigodom stogodišnjice ponovne uspostave redovite hijerarhije u Bosni i Hercegovini, Sarajevo 1. i 2. srpnja 1982., Sarajevo, 1986., 61.-90.
Badrov, B., Odjek svibanjske deklaracije u Bosni, Franjevački Vijesnik, Visoko-Sarajevo, 35/1928.
Balkan, jedinstvu i bratskoj slozi, Istočnik 5/1896., 171.-172.
Balukčić, I., Stadler – učitelj duhovnosti prema pastoralnim poslanicama svećenstvu i puku, Puljić, Ž. (prir.), Josip Stadler. Prilozi za proučavanje duhovnog lika prvog vrhbosankog nadbiskupa, Sarajevo, 1989., 43.-53.
Bankrot Stadlerove franko furtimaštine, Pokret, 4/1907.
“Betlehem” u Sarajevu, Vrhbosna, 3/1898.
Biskup protiv nadbiskupa, Pokret, 7/1910.
Bock, I.P, Nadbiskup Dr. Stadler kao književnik i učenjak, Vrhbosna, 25/1911., 383.-385.
Buljan, A., Sjećanje na dra Josipa Stadlera, Hrvatsko kolo, XXIV/1903., 198.-205.
Buzuk, A., Prije pedeset godina, Spomenica Vrhbosanska 1882-1832, Sarajevo, 1932.
Cepelić, M., Strossmayer prama Stadleru, Glasnik biskupija bosanske i Srijemske, 12/1906., 95.-99.
-: Strossmayer prema Stadleru, Vrhbosna, 13-14/1906.
Ćorić, P./Lebo, J., Književni opus nadbiskupa Stadlera, Mladi teolog, Sarajevo, 1/1986.
Drljić, R., Korespondencija A. T. Brlić - dr. Josip Stadler, Hrvatska straža (HS), IV/1932.
Družtvo “Trebević” i katoličko svećenstvo u Sarajevu, Vrhbosna, 10/1900.
Dujmušić, I., Jubilej nadbiskupa dr. Josipa Stadlera, Vrhbosna, 20/1906., 127.-128., 143.-146., 175.-181., 196.-198.
-: Prva dva nadbiskupa vrhbosanska prema Svetoj Stolici, Spomenica vrhbosanska, Sarajevo, 1932., 192.-205.
Frankovluk, Pokret, 1/1904.
Fratri i sloboda njihova, Pokret, 6/1909.
Gavran, I., Franjevačka provincija Bosna Srebrena od 1881. do 1918, Nova et Vetera (Sarajevo), 32/1982., 149.-175.
-: Franjevačka provincija Bosna Srebrena od 1881. do 1918.”, Zovkić, M./Babić, P. (prir.), Katolička crkva u Bosni i Hercegovini u XIX i XX stoljeću (zbornik) - Studia Vrhbosnensia 1, Sarajevo, 1983., 197.-220.
Govor nadbiskupa Stadlera na Petom hrvatskom katehetskom kongresu u Sarajevu, Vrhbosna, 18/1897., 282.-283.
Gross, M., Hrvatska politika u Bosni i Hercegovini od 1878. do 1914., Historijski zbornik, Zagreb, 1966.-1967.
Grupe u Bosni i pitanje položaja Bosne i Hercegovine, Hrvatska Riječ, 2/1917.
Hammerl, F.Ks., Dr. Josip Stadler - prvi nadbiskup vrhbosanski, Spomenica vrhbosanska 1882-1932., 25-45.
-: Prije 50 godina, Vrhbosna, 11-12/1918., 144.-145.
-: Jedna davedestpetgodišnjica, Vrhbosna, 19-20/1915.
-: Misije Družbe Isusove po hrvatskim zemljama, Kalendar srca Isusova i Marijina, XXIII/1928., 97.-103.
-: Pojedine misije oo. Basilea i Ayale, Kalendar srca Isusova i Marijina, XXV/1930., 97.-104.
Hiptmair, H., Die Franziskaner und der Weltklerus in Bosnien, Theologisch-praktische Quartalschrift (Linz), 63/1910., 3, 663.-667.
Hrskanović, M., Imenovanje, posveta i instalacija nadbiskupa Stadlera, Informativni bilten stogodišnjice Vrhbosanske nadbiskupije, 1-3/1982., 17.-26.
“Hrv. Nar. Zajednica” i “Hrvatski Dnevnik”, Pokret, 6/1909.
“Hrvatski Dnevnik” i narodno jedinstvo, Hrvatska Riječ, 2/1917.
Hrvatska politika u Bosni, Pokret, 6/1909.
Intervju nadbiskupa Stadlera Reichspostu, Pokret, 5/1908.
Isključivo katoličko hrvatstvo, Pokret, 6/1909.
“Izjava”, Novine, 4/1917.
Izjava dra Korošca u Sarajevu, Hrvatska Obrana, Osijek, 16/1917.
Izjava povjerenja nadbiskupu dru. Stadleru, Hrvatska, 1917., br. 1931; 1918., br. 2190.
Izjava preuzv. g. nadbiskupa Dr. Josipa Stadlera o konverzijama, Vrhbosna, 20/1913.
Izjave o Bosni, Pokret, 5/1908.
Janković, S., Kod nadbiskupa Stadlera, Spomenica Vrhbosanska, Sarajevo, 1932., 237.-251.
Jeglič, A., Propovijed prigodom zlatne mise nadbiskupa Stadlera, Vrhbosna 13 i 14/l918.
Jelenić, J., Franjevci i svjetovni kler u Bosni, Serafski Perivoj, 24/1910, 166.-167.
Josipović, M., Za Crkvu i Domovinu. Stadlerovi pothvati na području filozofije, Josipović, M/Zovkić, M. (prir.), Crtajte granice - ne precrtajte ljude. Zbornik radova u povodu imenovanja vrhbosanskog nadbiskupa Vinka Puljića kardinalom, Studia vrhbosnensia 7, Sarajevo/Bol, 1995.
Jurišić., P., Svetost – primjer uspjeloga ljudskoga života, P. Jurišić (priredio), Sveti budite. Crtice iz života nadbiskupa Josipa Stadlera, Zagreb-Sarajevo, 1997., 58.-65.
:- La santita’ – esempio fruttoso della vita dell’ uomo, P. Jurišić (priredio), Siate santi. Episodi della vita del 10 arcivescovo di Sarajevo Josip Stadler, Como-Sarajevo, 1997., 58.-65.
:- Stadlerovo zalaganje na religijsko-pedagoškom području crkvenoga djelovanja, Pavo Jurišić (prir.), Josip Stadler. Život i djelo, VKT, Sarajevo 1999., 631.-665.
:- Stadlerovo zalaganje na religijsko-pedagoškom području crkvenoga djelovanja, Pavo Jurišić (prir.), Josip Stadler. Život i djelo, VKT, Sarajevo 1999., 631.-665.
:- Pokora u Stalerovim pastirskim spisima, Zbornik u čast fra Ignacija Gavrana povodom njegova 90. rođendana, Sarajevo 2006.
:- Hrvat cijelim srcem. Uz 80. godišnjicu smrti aktivnoga člana Društva Svetoga Jeronima, blagopojnoga vrhbosanskoga nadbiskupa Josipa Stadlera, Marulić 6/1997., 1179.-1183.
Karamatić, M., Korijeni napetosti unutar Katoličke crkve u BiH od 1878. do 1914., Jukić, 7/1977., 79.-91.
-: U doba Austro-Ugarske (1878-1918), Katoličanstvo u Bosni i Hercegovini, Napredak, Sarajevo, 1993.
Katastrofa jedne katastrofalne politike, Pokret, 5/1908.
Katolička štampa o Nadbiskupu Stadleru, Vrhbosna, 22-24/1918.
Kokša, ?., Uspostava redovite hijerarhije u Bosni i Hercegovini 1881., Zovkić, M./Babić, P. (prir.), Katolička crkva u Bosni i Hercegovini u XIX i XX stoljeću, Sarajevo, 1986., 21.-60.
Kolarić, J., Aleksandar Brešćenski, Veritas, 2/1974., 26.-27.; 3/1974., 26.-27.; 4/1974., 26.-27.
-: Ekumenska djelatnost nadbiskupa Stadlera, Zovkić, M./Babić, P. (prir.), Katolička Crkva u Bosni i Hercegovini u XIX i XX stoljeću, Sarajevo, 1986., 137.-166.
-: Prvi hrvatski katolički sastanak 1900. g. Hrvatska 1,V/1994., 27.
Korenić, S., U spomen Dr. Josipu Stadleru, Spomenica Vrhbosanska 1882-1832, Sarajevo, 1932.
Korespondencija A. T. Brlić - dr. J. Stadler, Hrvatska straža, IV/1932., 33, 4; 34, 4; 35, 4 i 37, 4.
Kovač, S., Hrvatski školski priručnici iz logike u drugoj polovici 19. st. do pojave Arnoldove “Logike”, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, 17/1991., 101.-103.
-: Stadler i Bauer o formalnoj logici, Filozofska istraživanja, 3/1995., 599.-606.
Krišto, J., Kultura suživota bez iluzija. Politička pozicija nadbiskupa Josipa Stadlera, Josipović, M./Zovkić, M. (prir.), Crtajte granice - ne precrtajte ljude. Zbornik radova u povodu imenovanja vrhbosanskog nadbiskupa Vinka Puljića kardinalom, Studia vrhbosnensia 7, Sarajevo/Bol, 1995.
-: Katoličko organiziranje i politika. Počeci Hrvatskoga katoličkoga pokreta, Croatica christiana periodica XV, 28/1991.
-: Katoličko priklanjanje ideologiji jugoslavenstva, Časopis za suvremenu povijest, Zagreb, 24/1992.
Kriza u Bosni, Pokret, 8/1911.
Kulier, H.A., Doček nadbiskupa Stadlera u Sarajevu, Spomenica vrhbosanska 1882-1932., Sarajevo, 1932.
Lučić, A., Karitas kao konkretna Stadlerova ljubav prema čovjeku, Puljić, Ž. (prir.), Josip Stadler. Prilozi za proučavanje duhovnog lika prvog vrhbosanskog nadbiskupa, Studia Vrhbosnensia, Sarajevo 1989., 97.-115.
-: Povezanost nadbiskupa Stadlera s rodnim Brodom, [Koreferat u povodu obilježavanja 150-te obljetnice rođenja nadbiskupa Stadlera], Brod, 25. siječnja 1994., [osam stranica] ADSSMIZ, Zagreb.
-: Utemeljiteljev odnos prema Družbi u njegovoj korespodenciji, Sto godina u službi Maloga Isusa, l890-l990, Zagreb 1994.
Macan, I., Kršćanska filozofija u katoličkoj misli 19. i 20. stoljeća (II) - prvi dio, Obnovljeni život, 2/1994., 167.-191.
-: Kršćanska filozofija u katoličkoj misli 19. i 20. stoljeća (II) - drugi dio, Obnovljeni život, 5/1995., 501.-524.
Marković, M., Prije 50 godina. Dolazak nadbiskupa Stadlera u Bosnu, Spomenica Vrhbosanska 1882-1932, Sarajevo, 1932., 49.-53.
Naprednjaci nijesu protiv vjere (Dragocjeno priznanje 'Hrvatstva'), Pokret 7/1910.
Naprednjak, V., Stadlerova ladja tone, Pokret, 4/1907.
Nova izjava o rješenju našega narodnoga problema, Novine, 4/1917.
Očitovanje, Vrhbosna, 8/1901.
Odbijena Pilarova ponuda, Hrvatska Riječ, 3/1918.
Odgovori rimokatoličkom “Balkanu”, Istočnik, 7-8/1896., 258.-263.
Oportunizam bosanskih Hrvata, Pokret, 5/1908.
Opozivljem, Hrvatska misao, 11/1902., 321.-323.
Orlovac, A., Dr Josip Stadler - upravitelj Banjalučke biskupije, Croatica Cristiana Periodica (CCP) 14/1984.
-: Prvih sto godina banjalučke mjesne Crkve, Babić, P. i Zovkić, M., Katolička Crkva u Bosni i Hercegovini u XIX i XX stoljeću, Sarajevo, 1986.
Pavić, Ž., Die Philosophia fundamentalis von Josip Stadler, Synthesis philosophica, 2/1993., 467.-487.
-: Philosophia fundamentalis Josipa Stadlera, Filozofska istraživanja, 2-3/1994., 473.-491.
-: “Ja sam koji sam”. Mogućnost mišljenja i spoznavanja egzistencije Boga u svjetlu Stadlerova “Naravnog bogoslovlja”, Josipović, M./Zovkić, M. (prir.), Crtajte granice - ne precrtajte ljude. Zbornik radova u povodu imenovanja vrhbosanskog nadbiskupa Vinka Puljića kardinalom, VVTŠ, Sarajevo-Bol, 1995., 881.-939.
-: Organski stupnjevi razvoja duše u Stadlerovoj “metafizičkoj antropologiji”, Filozofska istraživanja, 3/1998.
Pemba, Pokret, 6/1909.
Perić, R.., Zaljubljenik u Bosnu, Sto godina u službi Malog Isusa, Zagreb, 1994.
-: Nadbiskup Stadler i hrvatski zavod u Rimu, Puljić, Ž. (prir.), Josip Stadler. Prilozi za proučavanje duhovnog lika prvog vrhbosanskog nadbiskupa, Sarajevo, 1989.
Petrić, R., [P. Rogulja], † Nadbiskup Štadler, Narodna Politika, Zagreb, I/1918.
Politika dra. Stadlera i Hrvatskoga Dnevnika, Hrvatska Riječ, 2/1917.
Poljak, M., Iz vremena mladoga Štadlera. Spor između Slavonaca i Hrvata, Napredak. Hrvatski narodni kalendar, Saraje¬vo, XXII/1933., 66.-69.
-: Stadler kao srednjoškolac, Napredak. Hrvatski narodni kalendar, XXIII/1934., 96.-104.
Pronađena je Fata Omanović, Jugoslavenski list, 16.8.1940.
Propoviedi o nauku kršćanskom, Srce Isusovo, 11/1886., 216.-217.
Puljić, I., Kroz povijest katoličkog tiska u Bosni i Hercegovini, Balukčić, I./Topić, F. (prir.), Stoljeće Vrhbosne 1887-1987, VVTŠ, Sarajevo, 1996.
-: Lik nadbiskupa Stadlera, Puljić, Ž. (prir.), Josip Stadler. Prilozi za proučavanje duhovnog lika prvog vrhbosanskog nadbiskupa, Sarajevo, 1989.
Richter, H., Erzbischof Dr. Josef Stadler von Sarajevo, Korrespondenzblatt, Jg. XXVII (1918), 14.-18.
Rimska propaganda u Bosni i Hercegovini od vremena austro-ugarske okupacije, Bosansko-hercegovački zbornik, sv. VII., Novi Sad, 1903.
Romić, A., Dr. Josip Stadler - prvi nadbiskup i metropolita vrhbosanski, Grad na gori, Almanah bogoslovskog zbora Stadler, Sarajevo, 1926., 30.-40.
Rožman, V., U slavu pedesetogodišnjice biskupovanja Josipa Jurja Strossmayera, Katolički list, 36/1900., 283.
Sarajevski o. Isusovci i “izjava”, Novine, 4/1917.
Stadler i Jeglič, Pokret, 5/1908.
Stadler je progovorio!, Pokret, 4/1907.
Stadler, J., Kratko izkustveno dušoslovje. Sastavio Stjepan Basariček, Hrvatski učitelj, 2/1878., 42.-44., 59.-61., 75.-77.
-: Nacrt psihologije od I. G. namienjen pučkim učiteljem, Hrvatski učitelj, 1/1877., 363.-365., 378.-381.
-: Njekoliko rieči ob “obrani Glaserove psihologije”, Hrvatski učitelj, 2/1878., 120.-122.
-: Poslovice: pučka mudrost, Danica. Koledar i ljetopis Društva Svetojeronimskoga za prostu godinu 1873, Društvo sv. Jeronima, Zagreb, 1972, 80.-99.
-: Pravila za služavke siromaha ili malenoga Isusa, [rukopis], ADSSMIZ.
-: Prinosak k naučanju dušoslovja Hrvatski učitelj, 4/1880., 225.-226., 245.-248., 261.-262., 276.-278., 293.-295., 307.-312., 342.-343., 355.-358., 374.-379.; 5/1881., 5.-7, 21.-24., 35.-36., 50.-54., 86.-89., 99.-103., 148.-150., 261.-263., 277.-278.; 6/1882., 53.-56., 71.-73., 85.-89., 213.-217., 232.-235., 243.-246., 264.-265., 280.-283., 296.-299., 317.-319., 328.-331., 340.-343.
-: Protuodgovor na odgovor g. Basarička, Hrvatski učitelj, 2/1878., 219.-220., 232.-236.
-: Redovnička pravila sv. Augustina kao temeljna pravila za “Služavke Malenoga Isusa”, pod zaštitom sv. Josipa, [rukopis], ADSSMIZ.
-: Redovnička pravila za “Služavke Malenoga Isusa” u Sarajevu, [rukopis], ADSSMIZ.
Stadler/Buconjić, Otvoreno pismo previet. gosp. Savi Kosanoviću, metropoliti grčko-iztočne crkve u Sarajevu, Katolički list, 38/1883., 302.-303.
Strilić, I.P., Dr. Josip Stadler – Profesor filozofije i pisac filozofskih udžbenika, Zovkić, M.,/Babić, P. (prir.), Katolička Crkva u Bosni i Hercegovini u XIX. i XX. stoljeću, Sarajevo, 1986., 167.-173.
Šagi-Bunić, T., Facultas theologica catholica in Universitate Zagrabiensi. Brevis descriptio chronologica. Extractum ex Croatica christiana periodica, 17(1993), br. 32, 73.-164.
Šarić, I., Nadbiskup dr. Josip Stadler. K njegovoj zlatnoj misi (7. VI. 1868.-7. VI. 1918.), Vrhbosna, 11-12/1918.
-: Zadnji dani i časovi Nadbiskupovi, Vrhbosna, 22, 23, 24/1918.
Štadlerov poraz, Pokret, 7/1910.
Što je g. Vancaš govorio u audijenciji o jugoslavenskom pitanju, Hrvatska Riječ, 2/1917.
Šuljak, A., Biskup J. J. Strossmayer i nadbiskup Stadler, Zovkić, M./Babić, P. (prir.), Katolička crkva u Bosni i Hercegovini u XIX i XX stoljeću, Sarajevo, 1986., 121.-136.
Tko je cenzurirao Stadlerovu izjavu, Hrvatska Riječ, 2/1917.
Tko je potpisao izjavu?, Novine, 4/1917.
Trobentar, I., Pred spomenikom Stadlerovim, Spomenica Vrhbosanska 1882-1832, Sarajevo, 1932.
U oči katoličkog sastanka, Katolički list, 29/1900.
“U spomen”. Iz Hrvatskog Dnevnika, Spomenica Vrhbosanska 1882-1832, Sarajevo, 1932.
Vidović, M., Godina vrhbosanskog nadbiskupa Josipa Stadlera, Crkva u svijetu, 4/1997.
Vukšić, T., Josip Stadler - “jedinstvu i bratskoj slogi”, Crkva u svijetu, 4/1992., 224.-233.
Zovkić, M., Marija u Stadlerovim pastirskim poslanicama, Puljić, Ž. (prir.), Josip Stadler. Prilozi za proučavanje duhovnog lika prvog vrhbosanskog nadbiskupa, Sarajevo, 1989.
-: Stadlerov komentar Matejeva evanđelja iz 1895. god., Hrvatska Misao (časopis Matice hrvatske Sarajevo), 1/1996., 96.-106.
-: Stadlerovo širenje Svetog pisma, Vrhbosna, 1/1990., 6.-11.


Objavljena i neobjavljena djela, skripta

Alaupović, A., Nasrtaji protiv Stadlera, Sarajevo, 1913.
Balan, P., Katolička crkva i Slaveni u Bugarskoj, Srbiji, Bosni i Hercegovini, Zagreb, 1881.
Blažević, V., Bosanski franjevci i nadbiskup dr. Josip Stadler, Svjetlo riječi, Sarajevo, 2000.
Balukčić, I./Radan s. M. A. (prired.), Dr. Josip Stadler. Euharistija – Bog s nama. Euharistijska duhovnost Sluge Božjega Josipa Stadlera, Stadlerov put 6, Sarajevo – Zagreb, 2005
Buljan, A., Moje uspomene na nadbskupa Stadlera, ADSSMIZ.
Crtice iz povijesti Družbe “Službenica Malog Isusa” i zavoda sv. Ane u Splitu, referat prigodom 25. godišnjice zavoda sv. Ane, [rukopis], ASSMISP.
Dalmata, P., [fra Anto Cikojević], Nadbiskup Stadler i franjevci, Spljet, 1909.
Dedić, s. M. M./Radan s. M. A., Utemeljiteljeva pisma sestrama, Stadlerov put 3, Zagreb – Sarajevo, 2000.
Drljo, M., La restaurazione della gerarchia ordinaria in Bosnia e la controversia giuridica sull’ordinamento delle parrocchie (1881-1883), [tiposkript], Rim, 1985.
Džaja, M., Konfessionalität und Nationalität Bosniens und der Herzegowina, München, 1984.
Đaković, L., Političke organizacije bosansko-hercegovačkih katolika Hrvata, Globus, Zagreb, 1985.
-: Položaj BiH u austrougarskim koncepcijama rješenja jugoslaveskog pitanja 1914-1918, Tuzla, 1981.
-: Vjerske zajednice i politička zbivanja u Bosni i Hercegovini od austro-ugarske okupacije 1878. do 1945. godine, Sarajevo, 1978.
F. Šišić, Korespondencija Rački-Strossmayer, II, Zagreb, 1929.
Gavran, I., Lucerna lucens?, Visoko, 1978.
-: Suputnici bosanske povijesti, Sarajevo, Svjetlo riječi, 1990.
Gavranović, B., Uspostava redovite katoličke hijerarhije u Bosni i Hercegovini. Prilog političkoj historiji Austro-ugarske monarhije na Balkanu, Beograd, 1935.
Godišnje izvješće c. k. Požeške gimnazije sa četiri razreda koncem školske godine 1854., Narodna tiskarnica Ljudevita Gaja u Zagrebu, 1854.
Grijak, Z., Josip Stadler do ustoličenja za vrhbosanskog nadbiskupa 1882. godine, Zagreb, 1995., [neobjavljeni magistarski rad u Nacionalnoj i sveučilišnoj biblioteci u Zagrebu].
Grkokatolička crkva u Jugoslaviji, Zagreb, 1931.
Hammerl, F.Ks., Dr. Josip Stadler prvi nadbiskup vrhbosanski, [rukopis], ADSSMIZ.
Heser, G., Život Gospodina našega Isusa Krista. Preveo iz latinskoga jezika Josip Stadler, Zagreb, 1895.
Igrc, T., Kratka povijest Družbe Služavki Maloga Isusa, Sarajevo, 1931, [rukopis], l., ADSSMIZ.
-: Tumač, ustanova i običaji Družbe sestara Služavki Maloga Isusa, Sarajevo, 1937.
Imamović, M., Pravni položaj i unutrašnjo-politički razvitak BiH 1878-1914, Sarajevo, 1976.
Janković, D., Jugoslovensko pitanje i Krfska deklaracija 1917. godine, Beograd, 1967.
Janośi, F.E., Österreich und der Vatican 1846-1918, Ester Band, Die Pontifikate Pius IX und Leos XIII (1846-1903), Graz-Wien-Köln, 1958.
Jelenić, J., Izvori za kulturnu povijest bosanskih franjevaca, Sarajevo, 1913, 116.-119.
Josipović, M./Zovkić, M. (prir.), Crtajte granice ne precrtajte ljude, VVTŠ, Sarajevo–Bol, 1995.
Jozinović, M., Stadlerova ljubav prema siromasima, Sarajevo, 1968.
Jurišić, P., Erzbischof Josip Stadler auf den Spuren dreier Kulturen. Entwicklung der religionspädago¬gischen Tätigkeit der katholischen Kirche in Bosnien und Herzegowina während der österreichisch-ungarischen Regierung (1878-1918), St. Ottilien, 1992.
-: (prir.), Sveti budite. Crtice iz života nadbiskupa Stadlera, Zagreb, 1997.
-: Josip Stadler. Život i djelo, Studia vrhbosnensia 11, VKT, Sarajevo, 1999.
-: Josip Stadler. Pod zastavom Srca Isusova, Stadlerov put – Dokumenti 1, Sarajevo 2001.
Karamatić, M., Franjevci Bosne Srebrene u vrijeme austrougarske uprave 1878-1914, Sarajevo, 1992.
Katoličanstvo u Bosni i Hercegovini, Napredak, Sarajevo, 1993.
Koprivčevič, J., Život i rad dr. Josipa Stadlera prvog nadbiskupa vrhbosanskog 1843.-1918., Stadlerov put 1, Zagreb, 1997. [drugo izdanje]
Korenić, S., Prvi hrvatski katolički sastanak, Zagreb, 1900.
Kraljačić, T., Kalajev režim u Bosni i Hercegovini 1882-1903, Sarajevo, 1987.
Levaković, E., O našem Ocu Utemeljitelju i počecima Družbe prema sjećanju pok. s. Bernadrine Senger, [rukopis], ADSSMIZ.
Malbaša, A., Hrvatski i srpski nacionalni problemi u Bosni za vrijeme režima Benjamina Kállaya I dio (1882-1896), Osijek, 1940.
Malešević, B., Erzbischof von Bosnien – Nadbiskup vrhbosanski, drama u šest slika, Biblioteka Dva srca, Zagreb.
Matoš, A.G., Sabrana djela, XI, JAZU - Liber - Mladost, Zagreb, 1973.
Mrkša, J., Kratki prikaz utemeljenja i razvoja Družbe sestara Služavki Maloga Isusa, ADSSMIZ.
Orlovac, A., Die Errichtung der Diözese Banjaluka im Rahmen der Wiedereinführung der ordentlichen Hierarchie in Bosnien und der Herzegovina, [Doktorska radnja pri teološkom fakultetu u Innsbrucku 1976].
Papić, M., Školstvo u Bosni i Hercegovini za vrijeme austrougarske okupacije (1878-1918), Sarajevo, 1972.
Paradžik, A., Dr. Josip Stadler. Prvi nadbiskup vrhbosan¬ski, izd. Nadbiskupski ordinarijat vrhbosanski iz Sarajeva, Đakovo, 1968.
Perković, Lj. (ur.), Sto godina u službi Maloga Isusa, Zagreb, 1994.
Perović, P., Hrvatski katolički pokret, Rim, 1976.
Pilar, I., Nadbiskup Stadler i Hrv. Nar. Zajednica, Sarajevo, 1910.
Puljić, Ž. (prir.), Josip Stadler. Prilozi za proučavanje duhovnog lika prvog vrhbosanskog nadbiskupa, Sarajevo, 1989.
Rittig, S., Dr. Josip Stadler, prvi vrhbosanski nadbiskup (1843-1918), [tiposkript], ADSSMIZ
-: Mladost nadbiskupa Stadlera [tiposkript], Zagreb, 1967., ADSSMIZ za god. 1967. [bez signature].
Siniša, Odgovor rimskoj propagandi na njen “Balkan jedinstvu i bratskoj slozi, izdao uz sudjelovanje mnogih prijatelja sjedinjenja crkava dr. Aleksandar Brešćenski. Svezak I.”, Zagreb, 1896.
Sjećanje s. Skolastike Dodić [rukopis], ADSSMIZ.
Stadler, J. (preveo), Djela Apostolska, Sarajevo, 1907., 580 stranica.
-: Filosofija, sv. I: Logika, dio prvi: Dijalektika, Sarajevo, 1904.
-: Filosofija, sv. II: Logika, dio drugi: Kritika ili noetika, Sarajevo, 1905.
-: Filosofija, sv. III: Opća metafisika ili ontologija, Sarajevo, 1907.
-: Filosofija, sv. IV: Kosmologija, Sarajevo, 1909.
-: Filosofija, sv. V: Psihologija, Sarajevo, 1910.
-: Filosofija, sv. VI: Naravno bogoslovlje, Sarajevo, 1915.
-: (prir.), Kako valja navieštati rieč Božju propovijeđu i katekezom. Pastirski naputak za svakog svećenika u pastvi, Zagreb, 1886.
-: Kratka povijest ženske nadbiskupske ubožnice i Družbe služavki Maloga Isusa u Sarajevu. [Orginal se nalazi ASSMIS].
-: Logika., dio prvi: Dialektika i dio drugi: Kritika, Troškom vlastitim, Tiskom Karla Albrechta, Zagreb, 1871.[bez naziva imena autora, nego: “Iz latinskoga jezika preveo, a stranom i preradio JEDAN SVETJENIK nadbiskupije zagrebačke”]
-: Obrednik za zavjete sestara [rukopis], ADSSMIZ.
-: (prir.), Propovjedi o nauku kršćanskom, od O. Jeronima Filipovića, Franjevca iz Rame u Bosni, 8 svezaka, Sarajevo, 1886.-1894.
-: Rajska vrata, Zagreb, l898.
-: Sveto evanđelje Gospodina našega Isusa Krista i Djela apostolska. Najnoviji hrvatski prijevod s bilješkama, Sarajevo, Naklada Kaptola Vrhbosanskoga, 1912., 632 stranice.
-: (preveo), Sveto evangjelje po Ivanu, Sarajevo, 1902., 739 stranica.
-: (preveo), Sveto evangjelje po Luki, Sarajevo, 1899., 820 stranica.
-: (preveo), Sveto evangjelje po Marku, Sarajevo, 1896., 409 stranica.
-: (preveo), Sveto evangjelje po Mateju, Sarajevo, 1895., 815 stranica.
-: Theologia fundamentalis: tractatus de vera religione, de vera Christi Ecclesia et de Romano Pontifice complectens, Ex Typographia Albrechtiana, Zagrabiae, 1880.
-: Theologia fundamentalis: tractatus de traditione, Scriptura et analysi fidei complectens, Ex Typographia
Südland, L. v. [I. Pilar], Die südslawische Frage und der Weltkrieg. Übersichtliche Darstellung des Gesamtproblems, Wien, 1918.
-: Južnoslavensko pitanje. Prikaz cjelokupnog pitanja, [pretisak], Varaždin, 1990.
Topčić, T., Stadlerovo političko i vjersko djelovanje u Bosni i Hercegovini (1881-1918), Zagreb, 1997. [magisterski rad na Katoličkom Bogoslovnom Fakultetu].
Tvrtković, M., Djetinjstvo mladoga Stadlera [tiposkript], Zagreb, 1954.
-: Iz mojih zapamćenja [tiposkript], Zagreb, 1954., ADSSMIZ, [bez signature].
-: Služavkama Malog Isusa, [rukopis], ADSSMIZ.
Ustanove Družbe Sluažvki Malog Isusa, Sarajevo, 1931.
Vidović, M., Biblijsko – teološki aspekti duhovnosti služavki Maloga Isusa, Zagreb 2000.
Vidović, P., Nagovor uz 50-godišnjicu smrti pokojnog nadbiskupa dr. Josipa Stadlera, Sarajevo, 1968.
Vrankić, P., La Chiesa cattolica nella Bosnia ed Erzegovina al tempo del vescovo fra Raffaele Barišić (1832-1863), Roma, 1985.
-: Religion und Politik in Bosnien und Herzegowina (1878-1918), Paderborn-München-Wien-Zürich, 1998.
Vrhbosanska spomenica 1882-1932, Sarajevo, 1932.
Vukšić, T., Međusobni odnosi katolika i pravoslavaca u BiH (1878-1903), Mostar, 1994.
Zovkić, M.,/Babić, P. (prir.), Katolička Crkva u Bosni i Hercegovini u XIX. i XX. stoljeću. Povijesno-teološki simpozij prigodom stogodišnjice ponovne uspostave redovite hijerarhije u Bosni i Hercegovini, Sarajevo, 1. i 2. srpnja 1982., Sarajevo, 1986.
Zwiefelhofer, K., Povijest kuće Matice, Sarajevo, 1924.
-: Povijest pojedine kuće, [rukopis], Sarajevo, 7. srpnja 1924., ADSSMIZ.
Zwiefelhofer, K./Igrc, T., O uzgoju djece [rukopis], ADSSMIZ
Žagar, A., Interkonfesionalni odnosi u Bosni i Hercegovini od 1878. do 1918., Sarajevo, 1953. [doktorska dizertacija na Bogoslovnom fakultetu u Zagrebu, tiposkript].

2011 Članci.
Powered by Joomla 1.7 Templates