Print

Objavljeni spisi nadbiskupa Stadlera


SVETO PISMO NOVOGA ZAVJETA. Preveo po Vulgati i protumačio po Sv. Otcih Dr Josip Stadler metropolitaa i nadbiskup Vrhbosanski.
Knjiga I: Sveto evangjelje po Mateju, 1895.
Knjiga II: Sveto evangjelje po Marku, 1896.
Knjiga III: Sveto evangjelje po Luki, 1899.
Knjiga IV: Sveto evangjelje po Ivanu, 1902.
Knjiga V: Djela apostolska od sv. Luke, 1907. – ovo imamo
Sveto evanđelje G. n. Isusa Krista i Djela apostolska – najnoviji hrvatski prijevod s bilješkama, Sarajevo 1912. (pučko izdanje)
Stadler, Josip /preveo/, v. Heser, Georgije: Život Gospodina našega Isusa Krista kako ga četiri evandjelista opisuju.
Stadler, Josip /preveo/, v. Balan, Ivan: Katolička crkva i Slaveni u Bugarskoj, Srbiji, Bosni i Hercegovini…
Stadler, Josip: Rajska vrata. Poučna i molitvena knjiga, Zagreb, Naklada tiskare Antuna Scholza, 1898.
Stadler, Josip: Filozofija. Svezak I – VI., Sarajevo, Kaptol vrhbosanski.
- Logika: Dijalektika, Sarajevo 1904.
- Logika: Kritika ili noetika, Sarajevo 1905.
- Opća metafizika ili Ontologija, Sarajevo 1907.
- Kozmologija, Sarajevo 1909.
- Psihologija, Sarajevo 1910.
- Naravno bogoslovlje, Sarajevo 1915.
Stadler, Josephus: Theologia fundamentalis. Tomus I – II.
I: Tractatus de vera religione, de vera Christi Ecclesia et de Rom. Pontifice. Zagrabiae. Ex Typographia Albrechtiana, 1880.
II: Tractatus de traditione, Scriptura et analysi fidei. Sarajevii. Ex Typographia Spindleriana et Loeschneriana, 1884.
Stadler, Josip: Poslanica od 15. X. 1915.
Stadler Josip /preveo/, v. Dupanloup, F.: Kako valja navieštati riječ Božju propoviedju i katehezom.
Stadler, Josip: Thron der Liebe… /Bez autora sa potpisom: Dein letzter Diener und unnützer Knecht/, Saraaajevo 1899. (molitvenik).
Stadler, Josip: Ljubimo Gospodina našega Isusa Krista, Sina Boga živoga. Poučna i molitvena kjižica, I. i II. Izdanje 1887. treće izdanje ove knjižice izašlo je 1888. god. u Grazu, C. K. Sveučilišna tiskara «Styria».
Prva pobožnost k Blaženoj Djevici Mariji. Djelo je napisao bl. Ljudevit Montfortski, a nadbiskup Stadler ga je priredio za «Propovijedi o nauku…»
Ljubav k presvetom Srcu Isusovu, Sarajevo 1889.(molitvenik: za prvi petak, prvu nedjelju, za članove bratovštine Srca Isusova i za štovatelje Djeteta Isusa).
Bratovština svetog groba, Sarajevo 1902. (molitvenik).
Utjeha žalosnih, Sarajevo 1892. (molitvenik).
Vježbaj se u kršćanskoj savršenosti i krijeposti, Zagreb 1884. (prijevod dra Stadlera i dra Jagatića najljepših rasprava s područja ascetike, španjolskog isusovca Alfonsa Rodrigueza).
Pobožnost k Presvetom Srcu Isusa Krista. Stadler izdaje ovo djelo uz pomoć kanonika Jagatića u dva sveska, 1883. i 1885. Djelo je napisao o. Croiset.
Najljepši dan u životu (molitvenik), Zagreb 1883, priredili Stadler i kanonik Jagatić.
Put u nebo – molitvenik za odraslu mladež dra J. Stadlera i dra Jagatića, Einsiedeln 1887., tiskara Benzinger.
Život Gospodina našega Isusa Krista, HKD sv. Jeronima, Zagreb 1895, 1896. i 1897. (u tri sveska).

Manuale Ritualis, 1887., priredili: Josip Stadler i Andrija Jagatić
Rituale, 1887.
Epitome rituum pro sollemnioribus diebus excerptorum, 1887.
Propovijedi o nauku kršćanskom od o. Jeronima Filipovića, franjevca iz Rame u Bosni, Sarajevo 1886.-1894.
Utemeljiteljeva pisma sestrama, Zagreb – Sarajevo 2000.
Josip Stadler, Pod zastavom Srca Isusova (pastoralne poslanice svećenicima i puku), Sarajevo 2001.

2011 Knjige.
Powered by Joomla 1.7 Templates